Kildehenvisning

  • Bandura, A. (2012) Self-efficacy. Oversat af Tom Haveman. Kognition og pædagogik. Nr. 83.
  • Frønes, I. (1994) De ligeværdige - Om socialisering og de jævnaldrendes betydning. Pædagogisk Bogklub.
  • Illeris, K. (2013) Transformativ læring og identitet. Samfundslitteratur.
  • Kjær, B. (2010) Inkluderende pædagogik - God praksis og gode praktikere. Akademisk Forlag.
  • Lind, U. (2010) Blommen i ægget. Dafolo.
  • Svinth, L. & Ringmose, C. (Red) (2012) Læring og udvikling i daginstitutioner. Dansk Psykologisk Forlag A/S.
  • Tønnesvang, J. & Hedegaard, N.B (2012) Vitaliseringsmodellen - en introduktion. Forlaget Klim.
  • Frimann, L. (2014) “Firkløverlegen - en metode til udvikling af børns individualitet, trivsel og deltagelse i fællesskaber”. (Afgangsprojekt)

Ejer af denne hjemmeside Lilian Frimann - Fotos: Colourbox - Designet og programmeret af Sandra Bebe Jørgensen 2015