Firkløvermetodens potentiale

Netop dét at give/vise noget af sig selv til fællesskabet gør, at legen har facebookagtige elementer, som understøtter venskaber og relationsdannelse blandt jævnaldrende. At blive set, hørt og anerkendt af sine kammerater øger deres engagement og trivsel i gruppen.

Firkløverlegen viste efter få gange positive forandringer i børnenes indbyrdes relationer. Fx. fik de børn, der jævnligt var i vanskeligheder lettere ved at begå sig i fællesskabet – ikke blot mens legen stod på, men også efterfølgende blev det tydeligt, at børnene oplevede øget samhørighed og udviste større interesse for hinanden.

Der er hovedsageligt 4 områder, hvor firkløvermetoden kan inspirere til faglige iagttagelser og refleksioner.

  • 1. Omhandler barnet som individ og rollemodel samt dets position i det store fællesskab.
  • 2. Omhandler barnet som individ og dets position i forhold til det større fællesskab.
  • 3. Omhandler børnefællesskabet i sin helhed med indbyrdes samhørighed og “vi-følelse”
  • 4. Omhandler relationerne imellem børn og voksne.

Følgende citat af A. Bandura (1997) udtrykker en af Firkløvermetodens pointer. Nemlig hvor vigtig troen er på egen formåen.

“Hvis folk ikke tror, at de kan skabe resultater, vil de ikke forsøge at få ting til at ske.”

Ikke blot vores egen indstilling og tankesæt ift. hvad vi kan udrette – men også kvaliteten
i vores indbyrdes relationer er afgørende for, at vi vil forsøge at få ting til at ske.

Ejer af denne hjemmeside Lilian Frimann - Fotos: Colourbox - Designet og programmeret af Sandra Bebe Jørgensen 2015