Teori - Uddybende gennemgang

Firkløverlegen tager afsæt i en praksisnær virkelighed som imødekommer børnenes behov.
Inspireret af B. Kjær (2010) har jeg struktureret Firkløverlegen ud fra ønsket om, at begreberne deltagelse, trivsel og læring skal ses som hinandens forudsætninger. Dertil kommer, at indflydelse og medbestemmelse er stærkt motiverende for børns lyst til at engagere sig. (U. Lind, 2010)

Erfaringer fra en række legeforløb viser, at Firkløverlegen giver børnene øgede muligheder for at mestre den sociale, den naturlige og den personlige verden med et større kendskab både til sig selv og de jævnaldrende. Gennem legen etableres et dynamisk læringsrum, der inviterer og motiverer børnene til deltagelse i det store fællesskab. Et miljø der imødekommer individets behov for anerkendelse, mening, samhørighed og mestring. Jeg refererer hermed til J. Tønnesvang (2012), og fremhæver, at hans “Vitaliseringsmodel” kan være med til at forklare, hvordan det vitaliserende miljø med tilpas udfordringer og begreberne “psykologisk ilt” og “voksnes medspillende modspil“ er med til at fremme selvets udvikling.

I flere tilfælde udviste de mere stille og udsatte børn større trang til, at stå frem og markere sig i fællesskabet. Fx. blev det tydeligt, at de fik nemmere ved at begå sig i selskab med andre kammerater og en mere sikker måde “at være i verden på”.
Nogle gange så vi en så markant forandring, at der nærmest var tale om en transformativ læring (K. Illeris, 2013).

Ejer af denne hjemmeside Lilian Frimann - Fotos: Colourbox - Designet og programmeret af Sandra Bebe Jørgensen 2015